So sánh sản phẩm
Khoảng giá

HUYẾT ÁP BẮP TAY

 • 6%

  Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7320

  2.500.000 đ
  2.660.000 đ
  Mua nhanh
 • Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN1

  1.840.000 đ
  1.850.000 đ
  Mua nhanh
 • 3%

  Máy đo huyết áp bắp tay HEM-7130

  1.300.000 đ
  1.350.000 đ
  Mua nhanh
 • 6%

  Máy đo huyết áp bắp tay HEM-7121

  1.120.000 đ
  1.200.000 đ
  Mua nhanh
 • Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7120

  910.000 đ
  915.000 đ
  Mua nhanh
 • 2%

  Máy đo huyết áp bắp tay HEM-8712

  890.000 đ
  910.000 đ
  Mua nhanh
 • 5%

  Máy đo huyết áp bắp tay JPN600

  1.980.000 đ
  2.100.000 đ
  Mua nhanh
 • 1%

  Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7280T

  3.100.000 đ
  3.150.000 đ
  Mua nhanh
 • 8%

  Máy đo huyết áp bắp tay OMRON HEM-7270

  2.020.000 đ
  2.200.000 đ
  Mua nhanh