So sánh sản phẩm
Phim cimax

Phim cimax

( 3)

Liên hệ


  • Tình trạng:
  • Còn hàng
Số lượng

Phim Cimax

1, Các loại kích cỡ của Phim Cimax
Phim X-quang CIMAX 18cm x 24cm  
100 tờ/hộp
Phim X-quang CIMAX 24cm x 30cm  100 tờ/hộp
Phim X-quang CIMAX 30cm x 40cm  100 tờ/hộp

 
Vui lòng liên hệ chủ website.
Tags: Phim cimax