Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
  • EnglishVietnamese

Sản phẩm

TEST THỬ NHANH HBeAg - SEROCHECK MỸ (Giá rẻ nhất)

01/01/70

Giá luôn rẻ nhất!  Giao hàng toàn quốc! Tổng kho đại lý - Hàng luôn date xa nhất! Nhà nhập khẩu chính thức,  phân phối toàn quốc Đầy đủ các loại test Hàn và Mỹ - Email: …

Đọc tiếp Viết bởi: Công ty CP xuất nhập khẩu thiết bị y tế Hoàn Mỹ

TEST THỬ NHANH HIV - SEROCHECK MỸ (Giá rẻ nhất)

01/01/70

Giá luôn rẻ nhất!  Giao hàng toàn quốc! Tổng kho đại lý - Hàng luôn date xa nhất! Nhà nhập khẩu chính thức,  phân phối toàn quốc Đầy đủ các loại test Hàn và Mỹ - Email: …

Đọc tiếp Viết bởi: Công ty CP xuất nhập khẩu thiết bị y tế Hoàn Mỹ

TEST THỬ NHANH SYPHILIS - SEROCHECK MỸ (Giá rẻ nhất)

01/01/70

Giá luôn rẻ nhất!  Giao hàng toàn quốc! Tổng kho đại lý - Hàng luôn date xa nhất! Nhà nhập khẩu chính thức,  phân phối toàn quốc Đầy đủ các loại test Hàn và Mỹ - Email: …

Đọc tiếp Viết bởi: Công ty CP xuất nhập khẩu thiết bị y tế Hoàn Mỹ

TEST THỬ NHANH H.PYLORI- SEROCHECK MỸ (giá rẻ nhất)

01/01/70

Giá luôn rẻ nhất!  Giao hàng toàn quốc! Tổng kho đại lý - Hàng luôn date xa nhất! Nhà nhập khẩu chính thức,  phân phối toàn quốc Đầy đủ các loại test Hàn và Mỹ - Email: …

Đọc tiếp Viết bởi: Công ty CP xuất nhập khẩu thiết bị y tế Hoàn Mỹ

TEST THỬ NHANH HBsAb - SEROCHECK MỸ (giá rẻ nhất)

01/01/70

Giá luôn rẻ nhất!  Giao hàng toàn quốc! Tổng kho đại lý - Hàng luôn date xa nhất! Nhà nhập khẩu chính thức,  phân phối toàn quốc Đầy đủ các loại test Hàn và Mỹ - Email: …

Đọc tiếp Viết bởi: Công ty CP xuất nhập khẩu thiết bị y tế Hoàn Mỹ

TEST THỬ NHANH HBeAb- SEROCHECK MỸ (giá rẻ nhất)

01/01/70

Giá luôn rẻ nhất!  Giao hàng toàn quốc! Tổng kho đại lý - Hàng luôn date xa nhất! Nhà nhập khẩu chính thức,  phân phối toàn quốc Đầy đủ các loại test Hàn và Mỹ - Email: …

Đọc tiếp Viết bởi: Công ty CP xuất nhập khẩu thiết bị y tế Hoàn Mỹ

TEST THỬ NHANH ROTAVIRUTS - SEROCHECK MỸ (Giá rẻ nhất)

01/01/70

Giá luôn rẻ nhất!  Giao hàng toàn quốc! Tổng kho đại lý - Hàng luôn date xa nhất! Nhà nhập khẩu chính thức,  phân phối toàn quốc Đầy đủ các loại test Hàn và Mỹ - Email: …

Đọc tiếp Viết bởi: Công ty CP xuất nhập khẩu thiết bị y tế Hoàn Mỹ

TEST THỬ NHANH RUBELLA - SEROCHECK MỸ (Giá rẻ nhất)

01/01/70

Giá luôn rẻ nhất!  Giao hàng toàn quốc! Tổng kho đại lý - Hàng luôn date xa nhất! Nhà nhập khẩu chính thức,  phân phối toàn quốc Đầy đủ các loại test Hàn và Mỹ - Email: …

Đọc tiếp Viết bởi: Công ty CP xuất nhập khẩu thiết bị y tế Hoàn Mỹ

TEST THỬ NHANH HEV71 - SEROCHECK MỸ (Giá rẻ nhất)

01/01/70

Giá luôn rẻ nhất!  Giao hàng toàn quốc! Tổng kho đại lý - Hàng luôn date xa nhất! Nhà nhập khẩu chính thức,  phân phối toàn quốc Đầy đủ các loại test Hàn và Mỹ - Email: …

Đọc tiếp Viết bởi: Công ty CP xuất nhập khẩu thiết bị y tế Hoàn Mỹ

TEST THỬ NHANH HPV - SEROCHECK MỸ (Giá rẻ nhất)

01/01/70

Giá luôn rẻ nhất!  Giao hàng toàn quốc! Tổng kho đại lý - Hàng luôn date xa nhất! Nhà nhập khẩu chính thức,  phân phối toàn quốc Đầy đủ các loại test Hàn và Mỹ - Email: …

Đọc tiếp Viết bởi: Công ty CP xuất nhập khẩu thiết bị y tế Hoàn Mỹ

Test thử CTK Mỹ HBsAg Giá rẻ nhất

01/01/70

Giá luôn rẻ nhất!  Giao hàng toàn quốc! Tổng kho đại lý - Hàng luôn date xa nhất! Nhà nhập khẩu chính thức,  phân phối toàn quốc Đầy đủ các loại test Hàn và Mỹ - Email: …

Đọc tiếp Viết bởi: Công ty CP xuất nhập khẩu thiết bị y tế Hoàn Mỹ

Test thử nhanh HAV CTK Mỹ (giá rẻ nhât)

01/01/70

Giá luôn rẻ nhất!  Giao hàng toàn quốc! Tổng kho đại lý - Hàng luôn date xa nhất! Nhà nhập khẩu chính thức,  phân phối toàn quốc Đầy đủ các loại test Hàn và Mỹ - Email: …

Đọc tiếp Viết bởi: Công ty CP xuất nhập khẩu thiết bị y tế Hoàn Mỹ
0962652965